Bublinatky - Utricularia

 

Pozemní bublinatky


 

Tyto bublinatky se vyskytují v tropických a subtropických oblastech.

Substrát pro pěstování mícháme z rašeliny a písku.

Květináče by měly stát na velmi světlém místě ve vodě. Teplota vyhovuje běžná pokojová a vhodná je vyšší RVV v rozmezí 60-80%. Při nižší hladině světla nekvetou.

Rozmnožujeme nejsnadněji rozdělováním trsů.


 

Epifytní bublinatky


 

Vyskytují se v tropických oblastech Jižní Ameriky, Afriky a jihovýchodní Asie. Zpravidla mají krásné a větší květy.

Vyžadují dostatek rozptýleného světla a vysokou vzdušnou vlhkost. 80-90%. Teplota vyhovuje běžná pokojová, některé vzácné druhy ze stolových hor Venezuely jsou chladnomilné.

Substrát je nejvhodnější epifytní, smíchaný z kousků kůry, rašeliníku a popř. polystyrenu.

Zálivku provádíme proléváním shora. Vhodnější pěstební nádoby jsou děrované košíky, neměly by stát trvale ve vodě.

Množení provádíme nejlépe oddělováním dceřinných trsů.

 

Vodní bublinatky


 

Druhy z této skupiny osidlují nejčastěji mělčí stojaté vody.

Pěstování vodních bublinatek není až na vyjímky jednoduché. K pěstování požíváme nádoby s vodou (akvária, sklenice nebo misky, popř. Venkovní bazénky nebo umělé rašeliniště. Vodu připravíme z rašelinného výluhu, který zředíme na barvu slabého čaje.

Světlo vyhovuje rozptýlené. Množství světla však přímo podporuje růst řas.

Rostliny z tropických a subtropických částí pěstujeme celoročně při pokojových teplotách. Rostliny z temperátních a chladných oblastí pěstujeme nejlépe od jara do podzimu venku a na zimu ukládáme turiony do lednice. Pěstujeme-li rostliny ve venkovních nádržích nebo v umělém rašeliništi, kde voda nepromrzá až na dno, můžeme je zde ponechat celoročně.


Masožravé rostliny neboli masožravky
předchozí následující